Stipendijní program „Elektroenergetika“

Absolventi studijního programu zaměřeného na Elektroenergetiku jsou velmi žádaní od provozovatelů přenosových a distribučních sítí a další průmyslových podniků z oblasti. Díky tomu se podařilo od průmyslových partnerů získat prostředky na podporu studentů připravujících se na své budoucí povolání v oblasti elektroenergetiky. 

V roce 2021 jsou podmínky získání prospěchového stipendia v dotčených studijních programech následující:

STUDIJNÍ PROGRAM MPC-EEN – 4. ročník 2021/22

Nárok na prospěchové stipendium má 10 studentů podle váženého studijního průměru za bakalářské studium podle pořadí v ročníku:

  • 1. – 5. student ve výši 3 000 Kč měsíčně
  • 6. – 10. student ve výši 2 000 Kč měsíčně

Stipendium bude vypláceno měsíčně v období září – prosinec 2021.

Nárok na jednorázové stipendium po ukončení semestru má 10 studentů podle váženého studijního průměru za zimní semestr 2021/22 a podle pořadí v ročníku:

  • 1. – 5. student ve výši 15 000 Kč jednorázově
  • 6. – 10. student ve výši 10 000 Kč jednorázově

Stipendium bude vyplaceno jednorázově v únoru 2022.

STUDIJNÍ PROGRAM MPC-EEN – 4. ročník 2020/21

Nárok na jednorázové stipendium po ukončení semestru má 10 studentů podle váženého studijního průměru za letní semestr 2020/21 a podle pořadí v ročníku:

  • 1. – 5. student ve výši 15 000 Kč jednorázově
  • 6. – 10. student ve výši 10 000 Kč jednorázově

Stipendium bude vyplaceno jednorázově v červenci/srpnu 2021.

STUDIJNÍ PROGRAM MPC-EEN – 5. ročník 2021/22

Nárok na prospěchové stipendium má 10 studentů podle váženého studijního průměru za 4. ročník podle pořadí v ročníku:

  • 1. – 5. student ve výši 3 000 Kč měsíčně
  • 6. – 10. student ve výši 2 000 Kč měsíčně

Stipendium bude vypláceno měsíčně v období září – prosinec 2021.

STUDIJNÍ PROGRAM BPC-SEE – 3. ročník 2021/22

Nárok na prospěchové stipendium má 10 studentů podle váženého studijního průměru za 1. a 2. ročník podle pořadí v ročníku:

  • 1. – 10. student ve výši 2 000 Kč měsíčně

Stipendium bude vypláceno měsíčně v období září – prosinec 2021.

Stipendium bude ve všech případech vyplaceno na základě žádosti zaslané e-mailem vedoucímu Ústavu elektroenergetiky.

Formulář žádosti je ke stažení ZDE.

S ohledem na současnou situaci a dostupné informace očekáváme pokračování stipendijního programu i v roce 2022.

Konečný termín příjmu žádostí: 12. 10. 2021.

 

                                                                                                                                    doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.
                                                                                                                              vedoucí Ústavu elektroenergetiky