Stipendijní program Elektroenergetika 2022 / zimní semestr

Absolventi studijních programů zaměřených na Elektroenergetiku jsou velmi žádaní od provozovatelů přenosových a distribučních sítí a dalších průmyslových podniků z oblasti. Díky tomu se podařilo od průmyslových partnerů získat prostředky na podporu studentů připravujících se na své budoucí povolání v oblasti elektroenergetiky. 

V září až prosinci roku 2022 jsou podmínky získání prospěchového stipendia v dotčených studijních programech následující:

STUDIJNÍ PROGRAM MPC-EEN – 4. ročník 2022/23

Nárok na prospěchové stipendium má 10 studentů podle váženého studijního průměru za povinné předměty 3. ročníku bakalářského studia (BPC-BPS, BPC-EEE, BPC-EPB, BPC-ES2, BPC-RZB, BPC-SUE):

  • 1. – 5. student ve výši 3 000 Kč měsíčně
  • 6. – 10. student ve výši 2 000 Kč měsíčně

Stipendium bude vyplaceno za období září – prosinec 2022.

STUDIJNÍ PROGRAM MPC-EEN – 5. ročník 2022/23

Nárok na prospěchové stipendium má 10 studentů podle váženého studijního průměru z povinných a povinně volitelných předmětů vyučovaných UEEN za 1.ročník (MPC-ELE,            MPC-ELT, MPC-ESV, MPC-JEL, MPC-MZE,    MPC-NPE, MPC-OSV, MPC-PQ1, MPC-PRJ, MPC-PRS, MPC-PSD, MPC-SVT, MPC-TVN, MPC-DEL), přičemž povinné předměty musí být všechny úspěšně absolvovány:

  • 1. – 5. student ve výši 3 000 Kč měsíčně
  • 6. – 10. student ve výši 2 000 Kč měsíčně

Stipendium bude vyplaceno za období září – prosinec 2022.

STUDIJNÍ PROGRAM BPC-SEE – 3. ročník 2022/23

Nárok na prospěchové stipendium má 10 studentů podle váženého studijního průměru z povinných předmětů vyučovaných UEEN a UVEE za 2.ročník, které musí být všechny úspěšně absolvovány (BPC-BPS, BPC-EEE, BPC-EPB, BPC-ES2, BPC-RZB, BPC-SUE):

  • 1. – 10. student ve výši 2 000 Kč měsíčně

Stipendium bude vyplaceno za období září – prosinec 2022.

STUDIJNÍ PROGRAM MPC-EAK – 4. a 5. ročník 2022/23

Nárok na stipendium 5.000,- Kč/měsíčně mají všichni studenti studijního programu MPC-EAK.

Stipendium bude vyplaceno za období září – prosinec 2022.

 

S ohledem na současnou situaci a dostupné informace očekáváme pokračování stipendijního programu i v roce 2023.

 

prof. Ing. Petr Toman, Ph.D.
vedoucí Ústavu elektroenergetiky