SW monitor kondice distribuční soustavy

Druh výsledku
software
Popis

SW monitor kondice distribuční soustavy je aplikací, která provádí off-line analýzu dat z měření vybraných analyzátorů, jejímž výstupem je konfigurovatelný a parametrizovatelný ukazatel VQI (Voltage Quality Index), který z hlediska průběžných jevů i událostí, přes zahrnutá místa měření a v čase charakterizuje souhrnnou kondici analyzované napájecí sítě. Výstupy umožňují kvantifikovat stav dané soustavy sledovat trend vývoje stavu, a identifikovat případné místo, míru či riziko narušení kvality napětí nebo provozu v monitorovaném systému. Validace implementace SW byla provedena přímým porovnáním s výstupy z nezávislých numerických analýz. Funkčnost SW byla ověřena pomocí vstupních datových souborů definovaného formátu. K SW je k dispozici základní dokumentace a technická příručka dokumentující implementované algoritmy z pohledu podstaty, logiky a mechanizmu ohodnocení závažnosti jednotlivých ukazatelů a z pohledu konstrukce, parametrizace a vlastností agregačních pravidel.

Tento software byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR (projekt č. TN01000007, „Národní centrum pro energetiku”).

Klíčová slova
kondice distribuční soustavy, ukazatele kondice distribuční soustavy, index kvality napětí, index kondice soustavy, fuzzy logika, agregace, SW