SW podpora energetických potřeb ČOV

Druh výsledku
software
Popis

SW slouží pro zjištění energetických potřeb ČOV, zejména z pohledu největších spotřebičů elektrické energie. Naopak se snaží získávat energii z doplňkových zdrojů, zejména OZE. Konkrétně se jedná o vytvoření modulů v implementačním prostředí OpenModelica.

Obrázek

Software "SW podpora energetických potřeb ČOV" byl vyvinut s přispěním TA ČR v rámci projektu TH02020518.

TAČR

 

Klíčová slova
čistírna odpadních vod
obnovitelné zdroje energie
energetická potřeba
ASM