SW provozu FVE s akumulací (SPROFA)

Druh výsledku
software
Popis

Software SPROFA vyhodnocuje potenciál a možnost uplatnění fotovoltaických elektráren ve vybraných
variantách provozu při pokrývání diagramů spotřeby u jednotlivých skupin odběratelů na hladině
nízkého napětí. Aplikace na základě jednotlivých parametrů a hodinových diagramů vyhodnocuje míry
uplatnění výroby FVE vzhledem ke spotřebě typových skupin odběratelů (bez přetoků) a s možností
akumulačního uložení vyrobené energie, kdy je dopočtena i teoretická velikost baterie.

Popis SW SPROFA

Výsledek vznikl ve spolupráci EGÚ Brno, Hudcova 487/76a, 612 00 Brno-Medlánky a  Vysokého učení technického v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno a byl vytvořen s využitím státní podpory TAČR v rámci programu ZÉTA (Projekt TJ04000003)

Klíčová slova
software
simulace
akumulace
fotovoltaika, návrh