TraLux SW (Transient Luxmeter software)

Druh výsledku
software
Popis

Software TraLux je řídicí, měřicí a vyhodnocovací software fotometrického systému pro měření, záznam a automatické zpracování časového průběhu osvětlenosti. Systém je navržen na bázi virtuálního přístrojového vybavení, kde snímání světelného toku/osvětlenostix/osvětlenosti, digitalizace signálu, přenos dat do PC a vyhodnocení probíhá v reálném čase. Současně se data ukládají pro nezávislé vyhodnocení. Hardwarovou část systému představuje přístroj řady LIGHT SCOPE LSxx (viz technická dokumentace přístroje typu LIGHT SCOPE LSxx se snímačem LMxx), pro který je určen SW TraLux. 

Klíčová slova
SW, transient luxmeter, dynamic signal analysis and diagnostics, transient indices, flicker indices
Přínos

Produkt především zvyšuje kvalitu, rychlost, reprodukovatelnost a opakovatelnost testů prováděných objednatelem/uživatelem při jeho rutinních činnostech.