Systém pro měření a sběr dat ze solárních systémů

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Předkládaný produkt je systém měření, sběru, analýzy a také vizualizace dat. Jedná se o experimentální aplikaci 100W fotovoltaického měniče, na kterém je pozorován vliv provozních podmínek na jeho zatěžovací charakteristiky. Tento FV panel a přidružený systém měření a sběru dat je nainstalován v solární laboratoři (na střešní terase) Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. Díky systému sběru, archivace a analýzy naměřených dat jsme schopni pozorovat, definovat a následně vyhodnotit veškeré vnější vlivy, které pozitivně ale především negativně ovlivňují účinnost zařízení.

Obrázek

Poděkování:
Databáze vznikla za podpory projektu 102/06/1337 Grantové agentury ČR a projektu MSM0021630516 MŠMT ČR.

Další informace

Klíčová slova
Solární, článek, obnovitelný, PHP, MySQL, Matlab, měření, interent