Tmdgas: Program pro výpočet složení a termodynamických vlastností termálního plazmatu až do 50 kK

Druh výsledku
software
Popis

Charakteristickou vlastností termálního plazmatu je stav lokální termodynamické rovnováhy, tudíž k výpočtu složení a termodynamických vlastností termálního plazmatu může být použita metoda výpočtu složení a termodynamických vlastností uzavřeného systému v termodynamické rovnováze za konstantní teploty a tlaku.

Podstatou metody výpočtu je minimalizace Gibbsovy energie systému v ideálním stavu. Výpočetní algoritmus je implementován programem Tmdgas v jazyce C++.

Podrobný popis metody a algoritmu je publikován v Coufal O.: Composition and thermodynamic properties of thermal plasma up to 50 kK. J. Phys. D: Appl. Phys. Vol. 40 (2007), 3371-3385.

Poděkování:
Tento produkt vznikl za podpory projektu 102/06/1337 Grantové agentury ČR.

Klíčová slova
thermodynamic properties
thermodynamic properties, reacting gases