Traffic Sign Tester TST 1.0

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Přístroj TST je primárně určen na objektivní kontrolu funkce panelů dopravního značení sestávajících z pravidelné matice svítivých bodů tvořených obvykle LED zdroji s příslušnou optickou soustavou. Přístroj snímá panel prostřednictvím kalibrovaného digitálního fotoaparátu a provádí komplexní analýzu funkce všech svítivých bodů a vyhodnocuje anomálie, statistické hodnoty, lokalizaci poruch apod.

Obrázek

 

Obrázek

 

ObrázekObrázek

 

Poděkování:
Tento produkt vznikl za podpory projektu 102/06/1337 Grantové agentury ČR a projektu MSM0021630516 MŠMT ČR.

Další informace

Klíčová slova
Tester dopravního značení; digitální fotografie