Umělá neuronová síť

Druh výsledku
software
Popis

Umělá neuronová síť typu více vrstvý perceptron s hloubkovým učením, určená pro krátkodobou predikci zatížení.

Interní označení: ANN1.0

Architektura DMP
Obr. 1 - Architektura DMP

 

Dialogové boxy pro zadání parametrů sítě
Obr. 2 – Dialogové boxy pro zadání parametrů sítě

 

Průběh chyby funkce sítě během jejího učení
Obr. 3 – Průběh chyby funkce sítě během jejího učen

 

Identifikace typových denních diagramů
Obr. 4 – Identifikace typových denních diagramů

 

Parametry:
64-bitová dynamicky linkovaná knihovna spustitelná pod operačním systémem Windows 7 a vyšší. Úspory dosažené predikcí zatížení sítě.

Licenční podmínky:
Licence se poskytuje jako nevýhradní na základě licenční smlouvy.

Poděkování:
Autoři děkují za finanční podporu Technologické agentury České republiky v rámci projektu č. TK01020070.

TAČR

 

Klíčová slova
Více vrstvý perceptron
Zpětné šíření chyby
Hloubkové učení