Ústav elektroenergetiky uspořádal česko-indický vánoční workshop o spolupráci v oblasti výzkumu a vzdělávání v jaderné energetice a aplikované jaderné fyzice

Ústav elektroenergetiky již mnoho let spolupracuje s několika indickými institucemi. Indičtí vědci a akademičtí pracovníci se pravidelně účastní brněnské i pražské jaderné sekce konference EPE. Brněnští studenti a pracovníci měli naopak možnost zúčastnit se již tří indo-českých workshopů, které se konaly na University of Rajasthan, Guru Gobind Singh Indraprastha University, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Banaras Hindu University a Rajiv Gandhi University. Další ze série společných workshopů se tedy konal v Brně těsně před Vánocemi 2022. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií jej hostila od 19. do 22. prosince 2022. Česko-indický vánoční workshop s názvem InCzechNuc2022: International Indo-Czech Christmas Workshop in Applied Nuclear Physics, Education, and Data Measurement byl zaměřený na spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání v jaderné energetice a aplikované jaderné fyzice. Na FEKT přijelo osobně 6 zástupců 5 indických a dvou evropských univerzit a online se připojili odborníci z dalších tří indických univerzit a dvou výzkumných institutů. Osobně či přes internet se mimo českých a indických studentů a pedagogů a výzkumných pracovníků akce zúčastnili také odborníci z Arménie, Ukrajiny, USA, Uzbekistánu či Slovenska. Workshop se konal pod záštitou české velvyslankyně v Indii, paní PhDr. Elišky Žigové a indického velvyslance v České republice, pana Shri Hemant Harishchandra Kotalwara. Workshop společně otevřeli zástupce indického velvyslance v Praze, pan konzul Shri Abhijit Chakraborty, společně s proděkanem FEKT pro tvůrčí činnost prof. Ing. Jaroslavem Kotonem, Ph.D. Během zahajovací sekce workshopu podepsal děkan FEKT prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. memoranda o spolupráci s třemi indickými univerzitami – s Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh; s University of Rajasthan, Jaipur a s Netaji Subhas University of Technology, Dwarka, New Delhi. Počet univerzit, se kterými VUT v jaderné oblasti spolupracuje skrze Ústav elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na základě uzavřeného memoranda, se tedy rozšířil na 5 (v roce 2019 bylo na úrovni VUT podepsáno panem rektorem Štěpánkem MoU s Rajiv Gandhi University, Itanagar, Arunachal Pradesh a v roce 2017 s Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara, Gudjarat). Akce se zúčastnili také dva indičtí vědci pracující nyní na pozicích postdoktorandů na University of Zagreb a University of Salamanca, se kterou děkan FEKT také podepsal memorandum o porozumění a spolupráci.

Spolupráce, která byla podepsanými memorandy formalizována, se týká hlavně oblasti vědy a výzkumu a cílí na doktorandy, postdoktorandy a akademické pracovníky. Všechny strany se nicméně shodly, že je třeba také cílit na výměnu studentů, z počátku nejlépe diplomantů v rámci práce na jejich diplomových pracích.

Po zahajovacím dnu, který proběhla v zasedací místnosti děkanátu fakulty, workshop pokračoval v zasedací místnosti Ústavu elektroenergetiky.

Odkaz na další informace o akci: https://www.ueen.fekt.vut.cz/konference-souteze

Zástupce indického velvyslanectví Shri Abhijit Chakraborty a prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. otevírají české-indický workshop
Zástupce indického velvyslanectví Shri Abhijit Chakraborty a prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. otevírají české-indický workshop

 

Zástupce indického velvyslanectví Shri Abhijit Chakraborty a prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. oslovili účastníky workshopu během zahajovací sekce
Zástupce indického velvyslanectví Shri Abhijit Chakraborty a prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. oslovili účastníky workshopu během zahajovací sekce

 

Před podpisem memorand o spolupráci, zleva prof. Sanjeev Kumar (Banaras Hindu University), prof. Nandlal Singh (Netaji Subhas University of Technology), Shri Abhijit Chakraborty (Embassy of Indie), prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (děkan FEKT), doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (kontaktní osoba spolupráce), Dr. Rajnikant Makwana (The MSU Baroda a University of Salamanca) a prof. Dalpat Meena (University of Rajasthan)
Před podpisem memorand o spolupráci, zleva prof. Sanjeev Kumar (Banaras Hindu University), prof. Nandlal Singh (Netaji Subhas University of Technology), Shri Abhijit Chakraborty (Embassy of Indie), prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (děkan FEKT), doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (kontaktní osoba spolupráce), Dr. Rajnikant Makwana (The MSU Baroda a University of Salamanca) a prof. Dalpat Meena (University of Rajasthan)

 

Zástupci indických univerzit (zleva prof. Sanjeev Kumar z Banaras Hindu University a prof. Nandlal Singh z Netaji Subhas University of Technology; zprava prof. Dalpat Meena z University of Rajasthan a Dr. Rajnikant Makwana z The MSU Baroda a University of Salamanca a prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc., děkan FEKT, podepisují memoranda o spolupráci
Zástupci indických univerzit (zleva prof. Sanjeev Kumar z Banaras Hindu University a prof. Nandlal Singh z Netaji Subhas University of Technology; zprava prof. Dalpat Meena z University of Rajasthan a Dr. Rajnikant Makwana z The MSU Baroda a University of Salamanca a prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc., děkan FEKT, podepisují memoranda o spolupráci

 

Zástupci indických univerzit, indického velvyslanectví, proděkan pro tvůrčí činnost FEKT a výzkumníci jaderné skupiny UEEN FEKT (vzadu stojí Bc. Pavel Máca, Ing. Robert Holomb, Ing. Lukáš Nesvadba, Ing. Dušan Král, Ing. Taron Petrosyan, Ing. Tomáš Černý, doc. Karel Katovský a prof. Jaroslav Koton, vpředu stojí prof. Ajay Kumar, Ms. Anjali, prof. Nand Lal Singh, prof. Sanjeev Kumar, Mr. Shri Abhijit Chakraborty, Dr. Rajnikant Makwana, prof. Dalpat Meena, Dr. Siddharth Parashari)
Zástupci indických univerzit, indického velvyslanectví, proděkan pro tvůrčí činnost FEKT a výzkumníci jaderné skupiny UEEN FEKT (vzadu stojí Bc. Pavel Máca, Ing. Robert Holomb, Ing. Lukáš Nesvadba, Ing. Dušan Král, Ing. Taron Petrosyan, Ing. Tomáš Černý, doc. Karel Katovský a prof. Jaroslav Koton, vpředu stojí prof. Ajay Kumar, Ms. Anjali, prof. Nand Lal Singh, prof. Sanjeev Kumar, Mr. Shri Abhijit Chakraborty, Dr. Rajnikant Makwana, prof. Dalpat Meena, Dr. Siddharth Parashari)

 

Organizátoři workshopu z řad výzkumníků jaderné skupiny UEEN FEKT VUT a členové indické delegace na závěr druhého jednacího dne workshopu (vzadu stojí Ing. Peter Mičian, Bc. Pavel Máca, Ing. Dušan Král, Ing. Jiří Burian a doc. Karel Katovský, uprostřed stojí Ing. Taron Petrosyan, Dr. Štěpán Foral, prof. Dalpat Meena, Dr. Siddharth Parashari a prof. Sanjeev Kumar, vpředu sedí Dr. Rajnikant Makwana, Dr. Jindřich Adam, prof. Nand Lal Singh a prof. Ajay Kumar)
Organizátoři workshopu z řad výzkumníků jaderné skupiny UEEN FEKT VUT a členové indické delegace na závěr druhého jednacího dne workshopu (vzadu stojí Ing. Peter Mičian, Bc. Pavel Máca, Ing. Dušan Král, Ing. Jiří Burian a doc. Karel Katovský, uprostřed stojí Ing. Taron Petrosyan, Dr. Štěpán Foral, prof. Dalpat Meena, Dr. Siddharth Parashari a prof. Sanjeev Kumar, vpředu sedí Dr. Rajnikant Makwana, Dr. Jindřich Adam, prof. Nand Lal Singh a prof. Ajay Kumar)

 

Zástupci indických univerzit před budovou FEKT VUT na adrese Technická 12 s doktorandem FEKT Ing. Jiřím Burianem (zleva prof. Dalpat Meena, Dr. Siddharth Parashari, prof. Ajay Kumar, prof. Nand Lal Singh, prof. Sanjeev Kumar, Dr. Rajnikant Makwana)
Zástupci indických univerzit před budovou FEKT VUT na adrese Technická 12 s doktorandem FEKT Ing. Jiřím Burianem (zleva prof. Dalpat Meena, Dr. Siddharth Parashari, prof. Ajay Kumar, prof. Nand Lal Singh, prof. Sanjeev Kumar, Dr. Rajnikant Makwana)

 

Zástupci indických univerzit si na střeše budovy FEKT na adrese Technická 12 prohlížejí laboratoř skupiny obnovitelných zdrojů UEEN FEKT VUT (v pozadí Darrieova a Savoniova větrná turbína) v doprovodu doktoranda UEEN FEKT Ing. Petra Mičiana (vlevo), studenta Bc. Pavla Mácy (vpravo) a pedagoga jaderné skupiny doc. Karla Katovského (uprostřed). Vlevo stojí Dr. Siddharth Parashari a Dr. Rajnikant Makwana, vpravo stojí prof. Nand Lal Singh, prof. Sanjeev Kumar, prof. Ajay Kumar a prof. Dalpat Meena.
Zástupci indických univerzit si na střeše budovy FEKT na adrese Technická 12 prohlížejí laboratoř skupiny obnovitelných zdrojů UEEN FEKT VUT (v pozadí Darrieova a Savoniova větrná turbína) v doprovodu doktoranda UEEN FEKT Ing. Petra Mičiana (vlevo), studenta Bc. Pavla Mácy (vpravo) a pedagoga jaderné skupiny doc. Karla Katovského (uprostřed). Vlevo stojí Dr. Siddharth Parashari a Dr. Rajnikant Makwana, vpravo stojí prof. Nand Lal Singh, prof. Sanjeev Kumar, prof. Ajay Kumar a prof. Dalpat Meena.

 

Zástupci indických univerzit na prohlídce laboratoře ionizujícího záření UEEN FEKT VUT s doktorandem FEKT Ing. Jiřím Burianem (zleva Dr. Rajnikant Makwana, The MSU Baroda a University of Salamanca; Ing. Jiří Burian; prof. Nandlal Singh, Netaji Subhas University of Technology; prof. Sanjeev Kumar, Rajiv Gandhi University; prof. Ajay Kumar, Banaras Hindu University; prof. Dalpat Meena, University of Rajasthan; Dr. Siddharth Parashari, The MSU Baroda a University of Zagreb)
Zástupci indických univerzit na prohlídce laboratoře ionizujícího záření UEEN FEKT VUT s doktorandem FEKT Ing. Jiřím Burianem (zleva Dr. Rajnikant Makwana, The MSU Baroda a University of Salamanca; Ing. Jiří Burian; prof. Nandlal Singh, Netaji Subhas University of Technology; prof. Sanjeev Kumar, Rajiv Gandhi University; prof. Ajay Kumar, Banaras Hindu University; prof. Dalpat Meena, University of Rajasthan; Dr. Siddharth Parashari, The MSU Baroda a University of Zagreb)