UTS - programovatelný zdroj

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Řídící jednotka umožňuje modelovat v praxi zaznamenané průběhy přechodových dějů a využívat výsledků simulací provedených v softwarovém modulu umožňujícím dynamické modelování.

Obrázek

Poděkování:
Autoři děkují za finanční podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci projektu č. LO1210 - Energie v podmínkách udržitelného rozvoje (EN-PUR) a dále za finanční podporu Technologické agentury České republiky v rámci projektu č. TA03020523 - Dynamický model distribuční sítě.

Další informace

Klíčová slova
programovatelný zdroj