Výkonové laboratoře CVVOZE - modernizace výzkumné infrastruktury

Hlavním záměrem projektu bylo rozšíření stávajícího výzkumného programu výzkumné infrastruktury CVVOZEPowerLab o nové výzkumné aktivity a návazně i doplnění přístrojového vybavení pro realizaci špičkového výzkumu a vývoje v elektroenergetice, zejména pak ve výzkumných oblastech vypínání velkých proudů, elektromagnetické kompatibility a precizní diagnostiky izolačních materiálů pro vysoké napětí.

Více informací o výzkumném centru si můžete přečíst v rozhovoru s hlavním řešitelem projektu, doc. Ing. Petrem Tomanem, Ph.D. zde.