Výpočetní model Phebus v MELCOR

Druh výsledku
software
Popis

Model experimentálního zařízení PHEBUS byl vytvořen v programu MELCOR pro výpočet experimentálních testů událostí a scénářů kategorie DEC (Design Extension Conditions). Model je nástrojem pro zkoumání procesů a jevů spojených s kategorií událostí DEC, zejména DEC B (těžké havárie s tavením aktivní zóny). Model je zaměřený na test FPT-1.

Tento software byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR (projekt č. TM02000039, „Výzkum strategií pro zvládání a zmírňování následků událostí v rozšířených projektových podmínkách pro stávající a pokročilé jaderné bloky PWR”).

Klíčová slova
MELCOR; PHEBUS FPT-1; DEC