Výzkumný model části distribuční sítě vysokého napětí

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Zhotovený funkční vzorek představuje model části smíšené distribuční soustavy hladiny 22kV. Model je navržen tak, aby umožňoval testování nových metod pro detekci místa poruchy v kompenzovaných sítích, a také umožnil verifikaci nových postupů pro eliminaci reziduálního proudu v místě vzniku poruchy. Výzkum s využitím tohoto modelu tak umožňuje v laboratorních podmínkách ověření nových teoretických postupů bez nutnosti provedení experimentálních měření v reálných soustavách, které v sobě vždy zahrnují významné riziko. Model je sestaven z části představující reálnou napájecí rozvodnu 110/22 kV, která je vybavena zhášecí tlumivkou, automatikou připínání pomocného odporníku a také automatikou pro přizemnění vybrané fáze během poruchy. Zbývající část sestavy modelu je tvořena segmenty venkovního a kabelového vedení včetně variabilní zátěže, s jejichž využitím lze vytvářet libovolnou konfiguraci testovací sítě a měnit její kapacitní rozsah, respektive úroveň poruchového proudu.

Obrázek

Poděkování:
Experimentální model části distribuční soustavy vznikl za podpory Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie, respektive za finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu č. CZ.1.05/2.1.00/01.0014.

Další informace

Klíčová slova
model, kabel, venkovní vedení, zhášecí tlumivka, distribuční síť