Workshop: Ověřování, prokazování a posuzování souladu výroben s požadavky

Prezentace jsou dostupné ke stažení ZDE jako archiv.

Pozvánka na workshop

Anotace: Představena bude metodika ověřování a prokazování souladu výroben s požadavky EU nařízení RfG v podmínkách ČR, se zaměřením na výrobny připojované do distribuční soustavy (DS) nn a vn. Procesy vedoucí k připojení výrobny budou shrnuty v podobě postupů zavedených a zaváděných u českých provozovatelů DS (PDS). Dílčí způsoby ověřování souladu budou rozebrány z pohledu laboratorních zkoušek souladu komponent a terénních zkoušek výrobních modulů, s relevantní substitucí simulacemi souladu. V neposlední řadě je záměrem shrnout možnosti prokazující soulad výrobny pro účely posouzení ze strany PDS, a upozornit na problematiku zajištění trvání souladu se souvisejícím monitoringem souladu.

Přihlásit se můžete prostřednictvím webového formuláře, a to nejpozději do 17. 5. 2023. Za každou společnost, či instituci, je možné přihlásit maximálně dva účastníky. Seznam účastníků bude upraven s cílem upřednostnit zastoupení co nejširšího spektra subjektů v rámci dostupné kapacity. Workshop je bezplatný.


Program:

  12:00 – 13:00 - Registrace účastníků
  13:00 – 13:15 - Zahájení

  13:15 – 14:40 - 1. blok

  • Metodika ověřování a prokazování souladu výroben s požadavky
  • Procesy připojení výrobny do DS ČEZ Distribuce
  • Laboratorní zkoušky souladu komponent

  14:40 – 15:00 - Moderovaná diskuse
  15:00 – 15:20 - Přestávka

  15:20 – 16:40 - 2. blok

  • Terénní zkoušky souladu výrobních modulů
  • Uvedení výrobny do provozu – proces umožnění provozu pro ověření technologie a souladu (UPOS)
  • Zajištění plnění požadavků v průběhu provozu - monitoring souladu

  16:40 – 17:00 - Moderovaná diskuse
Změna programu vyhrazena.


Informace k příjezdu:

Detailní informace uvedeny na webu resortu Maximus: https://www.maximus-resort.cz/hotel-brno/doprava-k-hotelu/

Autem:

Z dálnice D1 sjeďte výjezdem 190 (Brno - západ, BVV) a následně jeďte směrem Bystrc, Přehrada.

MHD z centra:

Ze zastávky Česká do zastávky Zoologická zahrada tramvají č. 3 (směr Bystrc, Rakovecká) a dále shuttle busem hotelu Maximus. ~20 min.

MHD od vlaku:

Ze zastávky Hlavní nádraží do zastávky Zoologická zahrada tramvají č. 1 (směr Bystrc, Ečerova) a dále shuttle busem hotelu Maximus. ~27 min.


Workshop je pořádaný jako součást projektu “Implementace certifikačních procesů pro zajištění integrace rozptýlených zdrojů v souladu s požadavky Nařízení EU“, ID: TK04010060, jehož poskytovatelem je TA ČR, www.vut.cz/vav/projekty/detail/33236.

Workshop je pořádám v rámci konference 2023 International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2023),

Termín a čas konání
Místo konání
HOTEL MAXIMUS RESORT, Hrázní 327/4a, 635 00 Brno