AD4HEL - Activation Detectors for High Energy Lasers: využití kvasi-offline metod pro detekci laserem generovaných neutronů

TJ02000321
Popis

Cílem projektu je provést výzkum laserem generovaného neutronového pole a vyvinout aktivační detektor k rychlému stanovení základních parametrů pole. Myšlenková idea projektu je založena na zásadně specifických vlastnostech pole (ultra krátký pík, vysoká intenzita radiových vln a mikrovln apod.) a na kombinaci dvou v principu aktivačních metod - prahových aktivačních reakcí a generování zpožděných neutronů. Cílem je dosáhnutí patentové ochrany výstupů projektu.

Klíčová slova
vysokovýkonné lasery
activační detektory
prahové reakce
zpožděné neutrony
Druh projektu
Aplikovaný výzkum