Skupina jaderné energetiky (Nuclear Power Group)

Hlavní výzkumné činnosti

  • Urychlovačem či laserem řízené podkritické jaderné reaktory.
  • Měření a výpočetní analýzy vlastností neutronových polí rychlých a vysoce-energetických neutronů.
  • Jaderná gama spektrometrie s využitím polovodičových germaniových či scintilačních detektorů.
  • Měření kritických tepelných toků na hladkých a upravených površích, výpočty rezervy do krize varu.
  • Analýzy a návrhy stínění komplexních zdrojů ionizujícího záření.
  • Výpočetní analýzy pokročilých jaderných paliv, jaderná data a 3D kinetika jaderných reaktorů.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

KRÁL, D.; VARMUŽA, J.; ZEMAN, M.; KATOVSKÝ, K.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Detekční sada pro analýzu neutronového spektra. 33861, užitný vzor. (2020)

KATOVSKÝ, K.; MIČIAN, P.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Palivová tyč s vyhořívajícím absorbátorem. 33849, užitný vzor. (2020)

ZEMAN, M.; VOJÁČKOVÁ, J.; VARMUŽA, J.; KRÁL, D.; KATOVSKÝ, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Univerzální pasivní prahový detektor pro analýzu neutronového pole generovaného urychlovačem částic. 33842, užitný vzor. (2020)

Hlavní výsledky výzkumu - publikace

SONI, B.; PARASHARI, S.; MUKHERJEE, S.; MAKWANA, R.; SURYANARAYANA, S.; NAYAK, B.; NAIK, H.; VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K. Measurement of (n, xn) reaction cross sections on In-113, In-115 isotopes using quasi-monoenergetic neutrons within 10-20 MeV. European Physical Journal Plus, 2020, roč. 135, č. 3, s. 300-320. ISSN: 2190-5444.

ŠTEVANKA, K.; KATOVSKÝ, K.; HOLOMB, R.; ŠŤASTNÝ, O.; KRÁL, D.; SOUSA MARTINS, H. Neutron Flux Density in Carbon Prism. In Proccedings of the 2020 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. 2020. s. 293-298. ISBN: 978-1-7281-9479-0.

SVOBODA, J.; ADAM, J.; FORAL, Š.; GUSTOV, S.; KATOVSKÝ, K.; KUSHVATOV, J.; KRÁL, D.; SOLNYSHKIN, A.; TICHÝ, P.; TYUTYUNNIKOV, S.; ZEMAN, M. Generated heat by different targets irradiated by 660 MeV protons. INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS, 2020, roč. 58, č. 4, s. 246-254. ISSN: 0975-1041.

ŠŤASTNÝ, O.; ŠTEVANKA, K.; KATOVSKÝ, K. Malé modulární reaktory: nutnost harmonizace licenčních procesů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2020, roč. 22, č. 1, s. 21-27. ISSN: 1213-1539.

Projekty/Průmyslové zakázky