ADAR - Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem

LTAUSA18198
Popis

Předkládaný projekt si klade za cíl ve spolupráci s Texas A&M University, College Station, TX, USA výrazně posunout úroveň vědeckého poznání v oblasti designu, vlastností a funkce pokročilého solného jaderného reaktoru řízeného urychlovačem. Jedná se o reaktorový systém s vysokým stupněm inherentní a pasivní bezpečnosti, minimálním množstvím generovaných dlouze žijících vysoce radioaktivních odpadů a možností transmutovat vyhořelé palivo z konvenční jaderné energetiky, thorium, ochuzený uran či spalovat plutonium z jaderných zbraní. Cílem projektu je v rámci širokého komplexního českého týmu popsat a vyplňovat bílá místa v oblasti poznání tohoto systému v problematice základního designu, funkce, neutronického, termohydraulického i multifyzikálního výpočtu. Obecně chybí zkušenosti a znalosti v oblasti fyziky reaktorových systémů s tekutými solemi, v oblasti fyziky urychlovačem řízených reaktorových systémů; v oblasti jaderných dat pro vysoké energie neutronů; v oblasti metod detekce neutronů a gama a zpracování signálů z měření neutronových energetických spekter v oblasti nad 20 MeV; v oblasti korozní stálosti a odolnosti materiálů v prostředí směsí chloridových, fluoridových či uhličitanových solí. Projektový tým je na české straně složen ze zástupců pěti pracovišť ze čtyř českých vysokých škol a jednoho pracoviště ústavu akademie věd české republiky; na americké straně se na řešení podílí tým pod koordinací vyčleněného univerzitního pracoviště Nuclear Power Institute. Významným cílem projektu je prohloubení vědecké spolupráce s americkým partnerem i v rámci českého týmu a vytvoření funkčního mezinárodního týmu akademických a vědeckých pracovníků, postdoků, doktorandů a studentů magisterských i bakalářských programů. V týmu jsou zastoupeni zejména začínající mladí vědci, pro které může být projekt motivujícím odrazovým můstkem jejich kariéry, jelikož budou pracovat pod koordinací několika zkušených odborníků s mezinárodními zkušenostmi. Efektivní spolupráce s americkým partnerem bude rozvíjena prostřednictvím stáží členů týmu v USA, stáží členů amerického týmu v ČR, účastí výzkumníků na unikátních experimentálních měřeních na pracovišti amerického partnera a také organizací pravidelných workshopů projektu.

Klíčová slova
ADS
MSR
TAMU
ADAM
urychlovačem řízené systémy
reaktory s tekutými solemi
eutektika chloridových solí
podkritický reaktor
spalační neutronový zdroj
detekce neutronů vysokých energií
dekonvoluce neutronového spektra
zelená jaderná energetika
Druh projektu
Základní výzkum
Partneři

České vysoké učení technické v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Univerzita obrany v Brně, pracoviště Vyškov

Ústav jaderné fyziky Akademie věd České republiky, Řež u Prahy

Texas A&M University, College Station, Texas, U.S.A.