Analýza autonomní regulace Q(U)/P(U) u FVE a její vliv na NN síť

2018_SR18857032
Popis

Analýza autonomní regulace Q(U)/P(U) u FVE a její vliv na NN síť. Možnost využití autonomní regulace v praxi (popis současného stavu poznání v oblasti autonomní regulace P/Q distribuovaných zdrojů. Analýza parametrů a rozsah nastavení (popis používaných charakteristik, jednotlivých přístupů a nastavení, popis případných zkušeností s provozem. Simulace využití Q(U)/P(U) regulace v síti NN. Simulací na modelu sítě ověřit přínosy autonomní regulace pro kvalitu napětí v síti NN (vytvoření dynamického modelu vybrané soustavy NN, vytvoření dynamického modelu distribuovaných zdrojů včetně implementace zvolených charakteristik pro regulaci P/Q s možnosti jejich parametrizace dle umístění, vytvoření scénářů/konfigurace zátěží/diagramu zatížení pro posouzení přínosů autonomní regulace, definování poruchových stavů pro posouzení vlivu autonomní regulace na U a I poměry). Provést vyhodnocení vlivu autonomní regulace na toky P,Q a ztráty v dané síti. Zhodnotit přínos regulace pro PDS.

Druh projektu
Komerční zakázka