Pracovní skupina kvality elektrické energie a EMC

Hlavní výzkumné činnosti

 • Vývoj a testování měřících přístrojů a vývoj testovacích procedur/testovací techniky a laboratorní testování pro oblast kvality napětí a nízkofrekvenční EMC.
 • Vývoj modelů a provádění simulací provozu výkonových distribučních i průmyslových sítí.
 • Vývoj SW pro měřicí systémy, vizualizaci a analýzu dat, proprietární analýzu a diagnostiku.
 • Terénní měření kvality elektrické energie a napětí a testování provozu zařízení/ elektrických sítí.
 • Návrhy řešení pro zajištění EMC, návrhy nápravných opatření a zařízení pro zmírnění jevů.
 • Kurzy a školení v oblastech:
  • hodnocení kvality elektrické energie a kvality napětí a zajištění elektromagnetické kompatibility silových systémů (pomalé změny velikosti napětí a frekvence, kolísání napětí, harmonické, meziharmonické, rušení do 150 kHz, napěťové události – poklesy, přerušení);
  • odolnosit zařízení na napěťové jevy (světelných zdrojů, elektroměrů, apod.)
 • Poradenství a konzultace

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

 • Modely distribuovaných zdrojů s regulačními řídicími a ochrannými systémy pro studium dynamických dějů při provozu distribučních sítí.
 • Návrhy zapojení transformátorové kaskády 12p usměrňovače s kompenzačně-filtrační jednotkou pro napájení systémů elektrolýzy s příkony v řádu desítek MVA.
 • Participace na standardech: IEEE Std 1453™-2015, IEEE Std 1789™-2015, draft IEEE std. 519TM-2020.
 • Výsledky výzkumu jsou součástí standardu IEC IEC TR 61547-1.
 • Systém pro analýzu a diagnostiku blikání světelných zdrojů, snímač (LM02) a SW (LaFliDA), Funkční vzorek a SW.
 • Externí systém pro PQ řízení hybridních střídačů Studer Innotec XTM 4000 (ECS-PQUf ), Funkční vzorek a SW.
 • SW (WR ident) pro bez intrusivní identifikaci technického řešení energetického managementu v odběrných místech s vnořenou výrobou z měření na předávacím místě, SW.
 • SW (ENVIS v1.8) pro modulární měřící systém, SW.
 • Moduly regulace výroby a spotřeby pro PSCAD, SW.
 • Řídící a měřící SW pro Flikr Simulátor (FlickerSimulatorSW), SW.
 • Programovatelný zdroj (UTS – 44), Funkční vzorek.
 • Systém pro testování odezvy a odolnosti elektroměrů na kondukované diferenciální rušení v rozsahu 2-200 kHz.
 • Vazební a oddělovací sítě (CDN-MF) pro testování v rozsahu 2-200 kHz, Funkční vzorek.
 • Automatizovaný systém měření mezních křivek blikání světelných zdrojů (FCMS), Funkční vzorek.
 • Objektivní měřič blikání (OBF), Funkční vzorek a SW

Hlavní výsledky výzkumu - publikace

 • TOPOLÁNEK, D.; LEHTONEN, M.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; DRÁPELA, J. An earth fault location method based on negative sequence voltage changes at low voltage side of distribution transformers. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, 2020, roč. 118, č. 118, s. 1-8. ISSN: 0142-0615.
  Detail | WWW
 • COLLIN, A.; DJOKIC, S.; DRÁPELA, J.; GUO, Z.; LANGELLA, R.; TESTA, A.; WATSON, N. Analysis of Approaches for Modeling the Low Frequency Emission of LED Lamps. ENERGIES, 2020, roč. 13, č. 7, s. 1-33. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně
 • COLLIN, A.; DJOKIC, S.; DRÁPELA, J.; LANGELLA, R.; TESTA, A. Proposal of a Desynchronized Processing Technique for Assessing High-Frequency Distortion in Power Systems. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, 2019, roč. 68, č. 10, s. 3883-3891. ISSN: 0018-9456.
  Detail | WWW
 • COLLIN, A.; DJOKIC, S.; DRÁPELA, J.; LANGELLA, R.; TESTA, A. Light Flicker and Power Factor Labels for Comparing LED Lamp Performance. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, 2019, roč. 55, č. 6, s. 7062-7070. ISSN: 0093-9994.
  Detail | WWW
 • DRÁPELA, J.; LANGELLA, R.; ŠLEZINGR, J.; TESTA, A. Generalized lamp model for light flicker studies. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, 2017, roč. 154, č. JAN2018, s. 413-422. ISSN: 0378-7796.
  Detail | WWW