Autonomní regulace Q(U)/P(U) u FVE a její vliv na NN síť - Etapa II terénní ověření

2019_SR18957043
Popis

Vytvoření dynamického modelu testovací sítě: VN/NN Jarohněvice-Dubňany, včetně modelů FVE zdrojů s parametrizovatelným P,Q(U) řízením podle studie č. 109/010418. Realizace souboru simulací za účelem návrhu parametrů a rozsahu testů pro ověření chování FVE zdrojů v reálné síti. Připravení jednodenního testovacího scénáře. Návrh, sestavení a připravení tří zkušebních sestav FVE zdrojů pro zkoušky ve vybraných bodech testovací sítě Jarohněvice-Dubňany, spočívající v zajištění, přípravě a parametrizaci zařízení podle testovacího scénáře, včetně zajištění odpovídající měřicí technikou v místě připojení zdrojů. Zajištění realizační části testů v plánovaném místě, příprava místa a provedení zkoušek. Vyhodnocení provedených testů ve smyslu studie č. 109/010418 na základě provedených souběžných měření v podobě závěrečné zprávy.

Druh projektu
Komerční zakázka