Bezuhlíkový hybridní energetický systém s akumulací pracující jako aktivní prvek elektrizační soustavy

TH02020435
Popis

Rostoucí podíl stochastických zdrojů v elektrizační soustavě (ES) s sebou nese riziko spojené se spolehlivostí a kvalitou dodávky el. energie. Projekt je zaměřen na systémy sestávající ze stochastických zdrojů (fotovoltaické - FVE a větrné - VtE) s akumulací, s instalovaným výkonem do 30 kWp. Cílem projektu je výzkum a experimentální vývoj hybridního energetického systému (HS) se specifickými vlastnostmi - jedná se o optimální využití vyrobené elektrické energie v místě instalace s možností aktivní podpory sítě na úrovni dispečerského řízení, současně jako regulačního prvku s využitím akumulace a to v místě výroby. Budou upraveny komunikační protokoly mezi jednotlivými prvky HS včetně návrhu opatření pro připojování a provoz těchto systémů s pravidly EU a platné vyhlášky o připojení do ES.

Klíčová slova
Hybrid
systém
akumulace
řízení
legislativa
elektrizační soustava
optimalizace
OZE
Výsledky

MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M.; VOJTEK, M.; KOVAL, F.: Hybrid_5kW; Hybridní energetický systém. Laboratoř ResLab (SA7.08), Vysoké učení technické v Brně FEKT UEEN, Technická 12.. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/hybridni-energeticky-system (prototyp)

MORÁVEK, J.; MASTNÝ, P.; VRÁNA, M.: HS management 01; Řídící algoritmus pro novou koncepci řešení hybridního systému. laboratoř SA7.08. http://www.ueen.fekt.vut.cz/ridici-algoritmus-pro-novou-koncepci-reseni-hybridniho-systemu (software)

MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M.; FIŠER, P.: Metodika provozu HS; Metodika provozu hybridních systémů - typové postupy. VUT v Brně, UEEN FEKT. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/metodika-provozu-hybridnich-systemu-typove-postupy (produkt převzatý do právního předpisu nebo normy)