Pracovní skupina RESLAB

Hlavní výzkumné činnosti

 • Diagnostika provozních vlastností fotovoltaických panelů.
 • Vývoj a výzkum hybridních fotovoltaických systémů s akumulací elektrické energie.
 • Optimalizace spolupráce energetických zdrojů v kombinovaných systémech (FVE, VTE, akumulace, síť).
 • Výzkum možnosti aplikace moderních řídicích systémů při řízení OZE.
 • Výzkum možností zapojení a řízení OZE v rámci systémové techniky budov a rodinných domů.
 • Vývoj BMS.
 • Testování provozních vlastností DC/AC střídačů.
 • Návrh integrace nabíjecích stanic (i s podpůrným akumulačním systémem) pro elektromobily do sítí NN/VN a jejich provozní diagnostika.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

 • MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M.; VOJTEK, M.; KOVAL, F.: Hybrid_5kW; Hybridní energetický systém. Laboratoř ResLab (SA7.08), Vysoké učení technické v Brně FEKT UEEN, Technická 12.. (prototyp)

Hlavní výsledky výzkumu - publikace

 • MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; VOJTEK, M.; DRÁPELA, J. Hybrid Photovoltaic Systems with Accumulation— Support for Electric Vehicle Charging. ENERGIES, 2017, roč. 10, č. 834, s. 1-24. ISSN: 1996-1073.
 • MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; DRÁPELA, J. Practical Experience of Operational Diagnostics and Defectoscopy on Photovoltaic Installations in the Czech Republic. ENERGIES, 2015, č. 8, s. 11234-11253. ISSN: 1996-1073.
 • MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; DRÁPELA, J. Operating Properties of Hybrid Inverters and Power Flow Regulators. In CIRED 2018 workshop proceedings. CIRED workshop proceedings. Ljubljana, Slovenia: Association des Ingénieurs de Montefiori, 2018. s. 1-4. ISSN: 2032-9628.
 • MORÁVEK, J.; DRÁPELA, J.; WASSERBAUER, V.; MASTNÝ, P. Power Quality Issues Related to Power Flow Control in Systems with Renewable Energy Micro Sources. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. s. 283-288. ISBN: 978-1-5090-0907-7.

Laboratoře