Certifikační zdroj s výkonovým stupněm pro malé zdroje připojované do sítí nn

TK01020196
Popis

Cílem projektu je vývoj mobilního certifikačního zdroje s výkonovým stupněm pro ověřování shody vlastností výrobních modulů s požadavky Nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016. Tento certifikační zdroj bude základem certifikační laboratoře.

Klíčová slova
certifikační zdroj
regulační zdroj
výrobní modul
obnovitelné zdroje
Smart Grids
frekvence
napětí