Pracovní skupina síťových analýz

Hlavní výzkumné činnosti

  • Testování a vývoj systémů pro měření a chránění zařízení v elektroenergetice.
  • Síťové analýzy prostřednictvím měření v distribuční síti.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Experimentální měření a studie k metodám a možnostem lokalizace zemních spojení.
  • Možnosti zpřesnění lokátorů distančních ochran na linkách 110 kV.
  • Analýza připojitelnosti elektrokotle v teplárenském provozu.
  • Problematika kapacitních zemních proudů v sítích VN.
  • Studie paralelních chodů sítí 22 kV.
  • Posouzení úhlové stability provozu elektrizační soustavy.