Identifikace technického řešení energetického managementu v odběrných místech s vnořenou výrobou

2018_SR18857056
Popis

Algoritmizace analýzy záznamů z měření analyzátorem MEg 38/C (kompatibilní s FW: ver. 5.90 a SW:MEg_PQ v.8.18.0.0.) a obsahujících data z PQ monitoru, průběžného záznamníku, rychlého půlperiodového elektroměru a záznamníku událostí.

Klíčová slova
SW
MEg 38
PV
energy management
identification
Druh projektu
Komerční zakázka