Inteligentní energetické sítě

TK01030094
Popis

Projekt hledá nové přesné, rychlé a snadno použitelné nástroje pro řízení a chránění aktivní distribuční soustavy s využitím více informací v reálném čase a přispět tak ke zvýšení její spolehlivosti a zkrácení doby regenerace po poruše. To vše za pomoci bezpečné informační a komunikační technologie (ICT), jakož i prostřednictvím implementace vhodných algoritmů chránění a řízení. V kooperaci a s přispěním aplikačních garantů pak také přenést výsledky projektu do prostředí reálné distribuční sítě a prostřednictvím experimentálního vývoje zvýšit jejich využitelnost a komerční potenciál.

Klíčová slova
Distribuční síť
elektrická stanice
centralizovaný systém chránění
vzorkované hodnoty
procesní sběrnice
senzory proudu
senzory napětí
adaptivní ochrany
kyberbezpečnost
komunikační technologie pro chytré sítě