Pracovní skupina elektrických ochran

Hlavní výzkumné činnosti

 • Metody lokalizace a eliminace nesymetrických poruch v distribučních sítích.
 • Metoda přizemnění postižené fáze a vyhodnocení jejího vlivu na bezpečnost sítí VN a NN.
 • Výzkum metody pro lokalizaci zemního spojení vycházející z podrobné analýzy výsledků měření provedených v reálné distribuční síti.
 • Inovace ochranných funkcí a algoritmů pro centralizované chránění distribučních sítí s využitím komunikace podle IEC 61850.
 • Analýza rizik výskytu nebezpečných dotykových a krokových napětí.
 • Vývoj a analýza funkcionalit pro distribuované měření instalované na úrovni NN a VN (monitory pro distribuční transformační stanice,  využití elektroměrů apod.
 • Vývoj SW nástrojů pro správu signálů Sampled Values dle IEC 61850-9-2.

Řešitelský tým

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

 • Patent národní č. 305209 – Způsob určení pravděpodobnosti místa výskytu nesymetrických poruch v elektrických sítích a monitorovací systém určený k provádění této metody.
 • Patent evropský č. EP2940483 – Evaluation method for determining of the probability of an asymmetrical fault location in a distribution network and a monitoring system for performing such method.
 • SW – Sampled Values Analyzer http://www.ueen.feec.vutbr.cz/sva/
 • SW – Central Protection Relay Model