Inteligentní energetické sítě

TK01030094
Popis

Projekt hledá nové přesné, rychlé a snadno použitelné nástroje pro řízení a chránění aktivní distribuční soustavy s využitím více informací v reálném čase a přispět tak ke zvýšení její spolehlivosti a zkrácení doby regenerace po poruše. To vše za pomoci bezpečné informační a komunikační technologie (ICT), jakož i prostřednictvím implementace vhodných algoritmů chránění a řízení. V kooperaci a s přispěním aplikačních garantů pak také přenést výsledky projektu do prostředí reálné distribuční sítě a prostřednictvím experimentálního vývoje zvýšit jejich využitelnost a komerční potenciál.

Klíčová slova
Distribuční síť
elektrická stanice
centralizovaný systém chránění
vzorkované hodnoty
procesní sběrnice
senzory proudu
senzory napětí
adaptivní ochrany
kyberbezpečnost
komunikační technologie pro chytré sítě
Druh projektu
Aplikovaný výzkum