Laboratoř elektrických ochran

Hlavní činnosti

 • Testování proudových a napěťových převodníků.
 • Testování ochranných funkcí IED: nadproudové, nadproudové s podpěťovým blokováním, diferenciální, distanční, automatiky OZ, synchro-check, zemní směrové i nesměrové.
 • Metody pro testování digitálních ochran s komunikací podle IEC 61850.
 • Testování elektroměrů, jednotek PMU (Phasor Measurement Unit) a MU (Merging Unit).
 • Vývoj SW nástrojů pro správu signálů Sampled Values dle IEC 61850-9-2.
 • Měření parametrů venkovních a kabelových vedení.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

 • OMICRON CMC256+ s příslušenstvím.
 • OMICRON CMC353.
 • OMICRON CPC100 s příslušenstvím (CP CB2, CP CU1 & CP GB1).
 • Scope Corder Yokogawa DL850 (GPS synchronizace IRIG-B).
 • Model reálné nesymetrické soustavy VN pro simulaci proudových a napěťových poměrů v soustavách kompenzovaných, izolovaných a odporově uzemněných.