Laboratoř jaderné energetiky a ionizujícího záření

Hlavní činnosti

 • Měření vlastností neutronových polí rychlých a vysokoenergetických neutronů.
 • Výpočetní analýzy jaderných zařízení, neutronových zdrojů a úloh na stínění ionizujícího záření (úlohy na kritičnost, 3D kinetika, analýzy stínění).
 • Školení v oblasti detekce a stínění ionizujícího záření.
 • Testy upravených povrchů na smyčce pro studium kritických tepelných toků.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

 • Neutronový zdroj AmBe s emisivitou 5E6 n/s.
 • Drobné a nevýznamné zdroje záření alfa, beta i gama.
 • HPGe měřící trasa pro spektrometrii záření gama.
 • Heliové a bórové detektory tepelných neutronů.
 • Sada aktivačních a prahových detektorů včetně spektrálních filtrů.
 • Smyčka pro studium kritických tepelných toků na hladkých a upravených površích (Mobile Research Critical Heat flux Apparatus).
 • Výpočetní server pro analýzy jaderných zařízení deterministickými či stochastickými metodami.
Odpovědná osoba