Laboratoř projektování

Laboratoř je zaměřena jak na projektování, sestavování, programování a oživování inteligentních elektroinstalací, tak na sestavování elektroinstalací klasických (spínání světelných obvodů, impulsní relé, schodišťové automaty). V rámci této laboratoře probíhá výuka předmětů BPC-PSD, BKC-PSD, MPC-PSD a BPC-ZES a jsou zde vypracovávány bakalářské a diplomové práce týkající se návrhu a optimalizace inteligentních instalací a spolupráce různých prvků připojených v rámci instalace.

V rámci laboratoře funguje také mezinárodní certifikované školící středisko KNX, ve kterém probíhají 2 a 5 denní školení pro získání certifikátu KNX partner a KNX workshopy.

V oblasti výzkumu a vývoje je laboratoř zaměřená na optimalizaci spotřeby elektrické energie, inteligentní budovy, inteligentní algoritmy pro řízení osvětlení, stínící techniky a vnitřního prostředí budov.

Odpovědná osoba