Pracovní skupina systémové elektroinstalace budov

Hlavní výzkumné činnosti

  • Vývoj funkčních bloků pro řízení technologií budov.
  • Vzdělávání a školení v specializované certifikované laboratoři KNX.
  • Projekční činnost ve výstavbě a její podpora.
  • Certifikované školící centrum KNX - více zde

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Funkční vzorek – algoritmus pro optimalizaci energetického managementu technologie čistírny odpadních vod
  • Modely a funkční bloky pro řízení technologie budov
  • Typové modely pro řízení vnitřního prostředí budov