Laboratoř světelné techniky

Laboratoř je zaměřena na:

  • Konvenční a speciální analýzy světelně-technických parametrů zdrojů a svítidel. Přesná radiometrie a spektrofotometrie (ČSN EN 62471,…).
  • Kalibrace digitálních fotoaparátů pro účely jasové analýzy (vybrané typy přístrojů).
  • Vývoj a výroba speciálních diferenčních filtrů pro objektivy digitálních fotoaparátů pro korekci fotometrických veličin. Alternativní měřicí metody ve fotometrii s důrazem na využití digitální fotografie.
  • Úsporné zdroje světla (LED, moderní výbojové zdroje, indukční zdroje světla, využití dutých světlovodů, optických vláken).
  • Vývoj fytotronových komor s nízkou energetickou spotřebou.
  • Vývoj software a aplikací pro měření a vyhodnocování dat (Jasové analyzátory, měření UGR).
  • Vývoj software pro hodnocení rozsáhlých souborů dat z měření.
  • Měření fotometrických parametrů svítidel, čáry svítivosti, účinnost, hodnocení jasových poměrů.
  • Měření a hodnocení osvětlovacích soustav a jiných osvětlovacích systémů s důrazem na využití jasové analýzy a digitální fotografie.
Odpovědná osoba