Pracovní skupina osvětlovací a světelné techniky

Hlavní výzkumné činnosti

  • Výzkum a vývoj jasového analyzátoru LDA – LumiDISP.
  • Výzkum a vývoj metodik hodnocení oslnění a jejich měření v praxi.
  • Výzkum na poli fotobiologické bezpečnosti světelných zdrojů a svítidel.
  • Výzkum a vývoj inovativních metod měření ve fotometrii a analýza nejistot měření.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Jasový analyzátor LDA schopný měření jasu v celé scéně.
  • Řídící a výpočetní program LumiDISP pro analýzu jasových map.
  • Měřící metodika fotobiologické bezpečnosti světelných zdrojů a svítidel.
  • Inovativní metody výpočtu oslnění na základě UGR.