Laboratorní regulovaný proudový zdroj LCS01

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Tento proudový zdroj je určen především k napájení LED přesnou hodnotou proudu, ale je možné ho použít všude, kde je potřeba stabilizovaného, v čase neměnného proudu. Takže jeho použití je univerzální. Konkrétně v laboratoři světelné techniky umožňuje napájení jasových normálů a jiných zařízení, s požadavky vysoké přesnosti a stability napájecího proudů. Jeho výjimečnost spočívá především v dosahovaných parametrech, které jsou srovnatelné s konkurenčními výrobky na našem trhu, ale jejichž pořizovací náklady jsou o několik řádů vyšší. Další jeho výjimečnost spočívá v univerzálnosti a všestrannosti použití pro většinu aplikací založených na technologii LED pro krátkodobá i dlouhodobá měření nebo pro napájení laboratorních jasových normálů ve světelné technice.
Parametry:

  • Velikost výstupního proudu od 2 mA po 1 A
  • Dostatečné napětí na výstupu pro napájení i několika sériově řazených modulů LED (max. 25 V).
  • Nízký úbytek napětí na proudovém zdroji (podle zátěže 1,5 až 1,8 V).
  • Rozsah možného napájecí napětí 5 až 25 V, pro velké rozsahy proudu (?350 mA) max. 12 V.
  • Vysoká stabilita výstupního proudu.
  • Nastavená přesnost výstupního proudu min. 0,2 %.
  • Ochrana proti přepólování, či chybné manipulaci.
  • Nezávislost obou rozsahů.
  • Maximální zvlnění výstupního proudu do 0,1%.
  • Přímé nastavení jmenovitých proudů většiny výkonných modulů LED na našem trhu.
Obrázek

Poděkování:
Experimentální model části distribuční soustavy vznikl za podpory Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie, respektive za finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu č. CZ.1.05/2.1.00/01.0014.

Další informace

Klíčová slova
LED
proudový zdroj
LM317