Sampled Value Analyzer - SVA 0.4

Druh výsledku
software
Popis

SVA je nástroj určený k vizualizaci a verifikaci vzorkovaných hodnot vysílaných slučovací jednotkou pomocí protokolu definovaném ve standardu IEC 61850-9-2. Základním úkolem programu je ověřit, jestli data přenášená po síti Ethernet odpovídají požadavkům standardu. Program umožňuje dekódovat data z ethernetových rámců a vizualizovat jejich průběh v grafu. Dekódovaná data mohou být také exportována v textové podobně nebo odeslána do aplikace LabVIEW. Program umí pracovat s libovolnou konfigurací slučovací jednotky, počet hodnot měřených v jednom okamžiku ani další parametry jako např. vzorkovací kmitočet nejsou pevně omezeny.

Obrázek

Poděkování:
Authors gratefully acknowledge financial support from the Technology Agency of the Czech Republic under project No. TA03010444.

Stažení

Pro získání přístupu ke stažení programu kontaktujte orsagova@feec.vutbr.cz.

 

Klíčová slova
Sampled values
IEC 61850-9-2
visualization
diagnostic