Simulátor DS pro výcvik a certifikaci personálu

Druh výsledku
software
Popis

Simulátor distribučních sítí s možností integrace nových prvků Smart Grids, vyhovujícím svojí strukturou Nařízením Komise (EU), zvyšuje efektivnost přípravy provozního personálu na provozní i poruchové jevy, které se mohou v distribučních sítích vyskytovat. Další vlastností simulátoru je schopnost modelování soudobých časově proměnných zatížení/výroby – např. FVE a VTE a upozornění na možné přetížení jednotlivých prvků sítě a potřebu časově vymezené reakce dispečera.

Ke stažení

Výsledek vznikl za finanční podpory Technologické agentury České republiky  v rámci projektu č. TK01020104.

Výsledek vznikl za finanční podpory Technologické agentury České republiky v rámci projektu č. TK01020104.

Klíčová slova
simulátor
distribuční sítě
obnovitelné zdroje
Smart Grids
přechodové děje
integrace obnovitelných zdrojů
certifikace personálu
výcvik personálu
modelování sítí