Solární laboratoř

Laboratoř je zaměřena na provozní vlastnosti obnovitelných zdrojů energie, jejich efektivní a korektní systémovou integraci včetně vyhodnocení, stanovení a ověření požadovaných parametrů. Studenti mají možnost pochopit základní principy návrhu a funkcionalit fotovoltaických, větrných a akumulačních systémů. V rámci této laboratoře probíhá výuka předmětu MMZE a jsou zde rovněž vypracovávány bakalářské a diplomové práce.

Hlavní činnosti

 • Provozní diagnostika provozních vlastností fotovoltaických panelů.
 • Vývoj a výzkum hybridních fotovoltaických systémů s akumulací elektrické energie.
 • Optimalizace spolupráce energetických zdrojů v kombinovaných systémech (FVE, VTE, akumulace, síť).
 • Výzkum možností zapojení a řízení OZE v rámci systémové techniky budov a rodinných domů.
 • Vývoj řízení a komunikace BMS pro různé typy DC/AC střídačů.
 • Testování provozních vlastností DC/AC střídačů.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

 • Simulátor FV stringu Chroma 62150H-1000S
 • Simulátor akumulačního systému EA PSB9750-40
 • Výkonové analyzátory HIOKI 3390
 • Simulátor sítě sestavený ze tří 1f. hybridních střídačů STUDER XTM 4000
 • Hybridní energetický systém (FVE 2,25 kWp a VTE 1 kW) s akumulací 5 kW/20 kWh
 • METREL 3108 EurotestPV
 • Přístroje pro měření meteorologických dat.
Odpovědná osoba