Technické výzvy a vize mobility budoucnosti

Pro letní semestr 2023 je dostupný program kolokvia Technické výzvy a vize mobility budoucnosti. Program a náplň kolokvia, které přináší zajímavé technické přednášky z oblasti čisté dopravy můžete sledovat zde: https://www.ueen.fekt.vut.cz/vize-vyzvy-mobility