Vývoj kombinovaného indikátoru poruchových stavů

TA04021491
Popis

Cílem řešení projektu je vývoj prototypu kombinovaného indikátoru poruchových stavů, který v sobě zahrnuje jak funkci pro detekci směru průchodu poruchového proudu, tak i funkci měřící, jež lze využít v nadstavbových systémech pro optimalizaci provozu distribučních sítích
vysokého napětí. Primárním účelem tohoto indikátoru poruchových stavů bude schopnost rychle a zejména spolehlivě lokalizovat místo vzniku poruchy uvnitř distribučních sítí kompenzovaných, izolovaných a uzemněných přes uzlový odporník při minimalizaci počtu přerušení dodávky
elektrické energie odběratelům. Konstrukční řešení indikátoru bude uzpůsobeno jak pro instalaci v sítích venkovních, tak i v sítích kabelových při maximalizaci jeho funkční spolehlivosti a přesnosti měření proudu a napětí.

Klíčová slova
poruchový proud
distribuční soustava
indikátor
lokalizace
měření
kabelové vedení
venkovní vedení