Vývoj matematického modelu výroby FVE s akumulací u odběratelů v ČR

TJ04000003
Popis

Hlavním cílem projektu je vyhodnotit potenciál a možnosti uplatnění FVE u jednotlivých skupin odběratelů na hladině nízkého napětí (nn). Hlavním kritériem řešení je přitom míra uplatnění výroby při pokrývání spotřeby samotného odběratele. Vyšší podíl využití výroby bez nežádoucích přetoků do sítě vede nejenom k lepší návratnosti investice na straně odběratele, ale i k omezení nepříznivých dopadů FVE do provozu distribuční soustavy (DS). Projekt je zaměřen na systémová řešení pro typové skupiny odběratelů v celé ČR, a proto jsou jeho výsledky relevantní především pro provozovatele distribučních soustav (V1). Současně lze výstupy z projektu využít i pro zhodnocení a citlivostní analýzu podmínek investičních dotačních titulů pro oblast malých FVE (program Nová zelená úsporám, výstup V2).