Vývoj systému pro lokalizaci nesymetrických poruch V-dip

TK01020107
Popis

Cílem projektu je vývoj kompletního systému pro lokalizaci nesymetrických poruch v soustavách vysokého napětí (systém V-dip) využívajícího distribuované měřící jednotky umístěné na sekundárních stranách distribučních transformátorů. Systém bude navržen tak, aby autonomně umožňoval lokalizaci poruch při respektování aktuální konfigurace a topologie distribuční soustavy. S ohledem na tuto potřebu bude systém V-dip navázán na dispečerské systémy, čímž bude zajištěno rychlé dohledání poruchy. Distribuované měřící jednotky budou pro zvýšení přínosu systému V-dip dále vybaveny funkcí analyzátoru kvality elektřiny třídy A s měřením signálu do 9 kHz a dalšími doplňkovými funkcemi. Ověření celého systému V-dip bude provedeno na základě poloprovozu v kompenzované soustavě aplikačního garanta.

Klíčová slova
lokalizace poruch
zemní spojení
distribuční soustava
centralizace dat
zpětná složka proudu
zpětná složka napětí
změna napětí
distribuční transformační stanice
vysoké napětí