Vize výzvy mobility program

Technické výzvy a vize mobility budoucnosti 2023

Technické výzvy a vize mobility budoucnosti

Aktuální program letní semestr 2023

Přednáška 1 - 28.2.2023

Autonomní mobilita

Ing. et Ing. Adam Skokan, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 • Historický vývoj autonomní mobility
 • Automatizované řízení v kulturních a sociálních kontextech
 • Přínosy autonomní mobility
 • Úrovně automatizace
 • Architektura autonomního vozidla
 • Etika autonomních vozidel
 • Současný stav autonomní mobility

Termín a místo: 28.2.2023, 17:00, učebna SF 2.162 (naproti studentáriu, druhé patro budova A), Technická 12, 616 00 Brno

Představení přednášejícího

Vedoucí oblasti autonomního řízení ve společnosti Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

2. přednáška - 14.3.2023

Bezemisní udržitelná multimodální mobilita

Ing. Jiří Pohl, Siemes Mobility

Přehledová přednáška možné budoucí vize multimodální dopravy:

 • současná struktura energetiky v ČR,
 • současná struktura dopravy v ČR,
 • motivace a cíle k odklonu od používání fosilních paliv
 • budoucí podoba energetiky,
 • budoucí podoba dopravy,
 • principy multimodality,
 • role veřejní hromadné dopravy v bezemisní udržitelné multimodální mobilitě,
 • role individuální dopravy v bezemisní udržitelné multimodální mobilitě.

Termín: 14.3.2023, 17:00, učebna SF 2.162 (naproti studentáriu, druhé patro budova A), Technická 12, 616 00 Brno

Představení přednášejícího

Jiří Pohl, nar. 1951,
Vysoká škola dopravní v Žilině, obor elektrická trakce a energetika dopravy 1970 - 1975,
ČKD Trakce (projektant elektrických výzbrojí kolejových vozidel), ČKD Dopravní systémy (hlavní konstruktér) 1975 – 2000, Siemens Mobility, Engineering (Senior Engineer) 2000 – dosud.

Ukázka tvorby přednášejícího: Technologická koncepce podzemních drah – Jiří Pohl | Podzemní dráhy

Další přednášky a akce se připravují. Sledujte tyto stránky

(hlavní stránka projektu)

 Vize-vyzvy-mobility

Archivní přednášky - co bylo v zimním semestru 2022

Řazeno od nejnovější po nejstarší

Přednáška 13 - diskuze vánoční

Elektromobilita z pohledu veřejnosti, aneb jak to vidí popularizátoři

Ing.  Jan Staněk (@electrodad) a Ing. Petr Beneš, MBA. (@autonabijecka.cz)

Toto téma uzavře letošní sérii přednášek volnější formou diskuze a rozhovoru se známými osobnostmi ve světě elektromobility, kteří se setkávají s širokou veřejností, firemními zákazníky, firmami, zástupci společností a sami elektromobily nejen užívají, ale i testují. Na přednášku přijali pozvání dva pánové, které ve světě elektromobility není třeba příliš představovat. ve světě vědy možná budou velkou neznámou, ale s mnohými odborníky i vědci spolupracují, takže né zas tak docela. Podívat se na mobilitu budoucnosti jejich očima, pohledem a zkušeností bude jistě zajímavá zpětná vazba nejen pro odborné pracovníky, ale zejména pro studenty. 

Setkání by mělo být spíše moderovanou diskuzí, kde se budete moci zeptat na jiný než přímo technický názor. Ale samozřejmě budeme se snažit ať je to technicky korektní, když už jsme na technice.

Termín: 20.12.2022, 17:00, SD 2.94, Technická 12, 616 00 Brno

Představení přednášejících

Ing. Jan Staněk: Nezávislý autor, který zahořel vášní pro elektromobilitu a fotovoltaiku. Úžasná kombinace dynamiky, plynulosti, tichosti a ekonomiky jízdy elektrickým autem, ekologičtějším a udržitelnějším způsobem dopravy poháněným čistou energií ze slunce. Od ledna 2019 přináší 2x týdně původní videa, 100% autorský pohled nezávislého praktika, ekonoma, táty tří dětí, který není a nikdy nebyl s elektromobily či fotovoltaikou profesně spojen. Absolvent fakult strojní a podnikatelské VUT.

Webové stránky: Electrodad

Ing. Petr Beneš, MBA: Pracuje ve společnosti Phoenix Contact na pozici manažera pro vyhledávání obchodních příležitostí v oblasti obnovitelných zdrojů, akumulace a elektromobility. Pravidelný účastník akcí Ecorallye jak v ČR (kde díky jeho úsilí vznikl český šampionát), tak v zahraničí a dlouholetý uživatel elektromobilu s neutuchajícím nadšením pro tuto technologii. Propojuje firemní, univerzitní a veřejné prostředí seriózními daty z vlastních testů a nebojí se velkých výzev. Své zkušenosti sdílí primárně na portálu autonabijecka.cz, spolupracuje i s jinými servery zabývajícími se elektromobilitou. Elektromobilitu a udržitelnost také propaguje a popisuje v prostředí sociálních sítí.

Prezentace: Prezentace od Petra Beneše

Přednáška 12

Aktivity CDV v oblasti čisté dopravy, aktuální stav elektromobility v ČR a EU

Ing. Lukáš Kadula
Výzkumný pracovník
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Osnova přednášky
Přednáška bude zaměřena na představení aktivit CDV v oblasti čisté dopravy. Posluchači budou seznámeni s výsledky dvouletého projektu Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů. Součástí přednášky bude také informace aktuálním stavu elektromobility v České republice a Evropské unii jak z pohledu vozidlového parku, tak veřejné dobíjecí infrastruktury.

Termín: 13.12.2022, 17:00, SD 2.94 Technická 12, 616 00 Brno

Představení přednášejícího
Ing. Lukáš Kadula, vystudoval Institut dopravy na Fakultě strojní VŠB-TU v Ostravě. Celou svou praxi se věnuje dopravě, od roku 2017 pracuje v CDV jako výzkumný pracovník, zaměřuje se na bezpečnost silničního provozu, je mj. spoluautorem řady strategických dokumentů. V poslední dekádě se věnuje také oblasti čisté dopravy, aktuálně je hlavním řešitelem výzkumného projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+, o kterém bude v rámci přednášky také hovořit. CDV zastupuje ve Výboru pro přípravu Strategie BESIP 2021-2030 a její financování, který působí při Radě vlády pro bezpečnost silničního provozu a také v Elektromobilní platformě.

Odkaz na prezentaci: https://www.cistadoprava.cz/aktivity-cdv-v-oblasti-ciste-dopravy-prednaska-na-kolokviu-fekt-vut-v-brne/.

Přednáška 11

Akumulátory, technologie na ukládání elektrické energie

doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D.
Akademický pracovník
Ústav elektrotechnologie, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
Český bateriový klastr, předseda

Osnova přednášky
Přednáška bude zaměřena na aktuální stav v oblasti výroby a výzkumu především Li-ion akumulátorů a navazujících technologií. Jaké výzvy a vize nyní řeší technologie elektrochemické akumulace a jaké jsou její výhody a nevýhody v porovnání s dalšími systémy akumulace energie.

Termín: 6.12.2022, 17:00, učebna SD 2.94, Technická 12, 616 00 Brno

Představení přednášejícího

Doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D., vystudoval Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, obor elektrotechnologie, kde pracuje i v současné době. Zabývá se výzkumem Li-ion akumulátorů a nových bateriových systémů, je spoluautorem patentu týkající se nových akumulátorů na bázi Lithium-Síra. Aktivně se účastní řady mezinárodních konferencí a také jako organizátor přispívá k organizací odborníků v této oblasti. V oblasti výzkumu a aplikace baterií spolupracuje s firmami jako ČEZ, Škoda Auto či Thermo Fisher Scientific a to jak v rámci projektů, tak společných diplomových a doktorských prací. Letos se stal předsedou Českého bateriového klastru.

Přednáška 10

Elektromobilita z pohledu produktové bezpečnosti

Ing. Marek Papoušek, 
HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o.

Osnova přednášky
Bezpečnost elektromobilů je jedním z nejdůležitějších témat dnešní doby v rámci jejich úspěšné adaptace. Na přednášce se detailněji podíváme, jak se vyvíjejí a vyrábějí elektronické komponenty v automobilovém průmyslu z hlediska funkční bezpečnosti. Jaké jsou specifické požadavky a výzvy v rámci elektromobility. Výčet opatření implementovaných na úrovni auta i komponent, abychom předcházeli možným hazardům z hlediska selhání funkce, které může vést ke zranění osob nebo škodě na majetku. Dotkneme se také okrajově požadavkům pro autonomní vozidla a jejich systémy.

Termín: 29.11.2022, 17:00, učebna SD 2.94, Technická 12, 616 00 Brno

Představení přednášejícího
Ing. Marek Papoušek pracuje jako vedoucí produktové a kybernetické bezpečnosti pro světelnou techniku a elektroniku v Hella (Forvia) Česká Republika.

 Additional Lecture 8.9

Introduction to Automotive Electronics Systems

Associate Professor Dr. Mario Hirz
Head of the Department of Automotive Mechatronics
Institute of Automotive Engineering, Graz University of Technology

Lecture annotation

 • Overview of automotive mechatronics, controller networks, and embedded systems in modern cars.

 • Sensors and systems of driver assistance and autonomous driving, including the role of vision-based sensor systems and lighting technologies

Date: Monday 21.11.2022, 11:00 - 13:00, room SA 6.33, Technická 12, 616 00 Brno

Lecturer introduction

 Prof. Mario Hirz has been awarded an M.S. degree in mechanical engineering and economics, a Ph.D. in mechanical engineering, and a venia docendi in the area of virtual product development. He is Associate Professor at the Graz University of Technology and a frequent guest lecturer at universities and in the automotive industry throughout Europe, North America, and Asia. Prof. Hirz is Vice-Head of the Institute of Automotive Engineering at Graz University of Technology and Head of the research area for Automotive Mechatronics. His research topics comprise vehicle layout and conception, alternative powertrains, sustainable transportation, mechatronics systems, and computational development. Prof. Hirz is a member of scientific associations, a reviewer of journal and conference publications and a co-organizer of conferences. He has published more than 100 works and has received several national and international awards. Assoc. Prof. Dr. Mario Hirz

Prezentace: 20221121_introduction_to_automotive_electronics_brno_university_hirz_0.pdf

Videozáznam: Introduction to Automotive Electronics Systems – Mario Hirz (Graz University of Technology)

 

Lecture 9

The transition of propulsion technologies on the way to carbon-neutral mobility

Associate Professor Dr. Mario Hirz
Head of the Department of Automotive Mechatronics
Institute of Automotive Engineering, Graz University of Technology

Lecture annotation

 • Introduction and welcome meeting (16:00-16:30)
 • Legislative boundary conditions and influencing factors on CO2 emissions (16:30)
 • Overview of electric powertrain and energy storage systems
 • Architectures of electrified and electric cars
 • Consequences and challenges of the transition toward electric cars
 • Discussion (18:00 - 19:00)

Date: Tuesday 22.11.2022, 16:00 - 19:00, room SD 2.94, Technická 12, 616 00 Brno

Lecturer introduction

Prof. Mario Hirz has been awarded an M.S. degree in mechanical engineering and economics, a Ph.D. in mechanical engineering, and a venia docendi in the area of virtual product development. He is Associate Professor at the Graz University of Technology and a frequent guest lecturer at universities and in the automotive industry throughout Europe, North America, and Asia. Prof. Hirz is Vice-Head of the Institute of Automotive Engineering at Graz University of Technology and Head of the research area for Automotive Mechatronics. His research topics comprise vehicle layout and conception, alternative powertrains, sustainable transportation, mechatronics systems, and computational development. Prof. Hirz is a member of scientific associations, a reviewer of journal and conference publications and a co-organizer of conferences. He has published more than 100 works and has received several national and international awards. Assoc. Prof. Dr. Mario Hirz

 

Prezentace: 20221122_alternative_propulsion_brno_university_hirz.pdf

Videozáznam: The transition of propulsion technologies on the way to carbon-neutral mobility – M. Hirz (TU Graz)

Přednáška 8

Železnice jako prostředek na cestě k udržitelné mobilitě

prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.
Akademický pracovník
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

Osnova přednášky
Železniční doprava je ve směrech silných přepravních proudů optimálním řešením mobility z hlediska rychlosti, komfortu, energetické hospodárnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Přednáška se věnuje především energetickým souvislostem a moderním technologiím v železniční dopravě přednostně v podmínkách ČR.

Termín: 15.11.2022, 17:00, učebna SD 2.94, Technická 12, 616 00 Brno

Představení přednášejícího

Jaroslav Novák pracuje na Katedře elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, částečně také na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Na úrovni výzkumných projektů a spolupráce s průmyslovými podniky jsou jeho odborné aktivity orientovány do oblastí elektrických pohonů, elektrické trakce, výkonové elektroniky, elektromobility a řízení elektromechanických soustav.

Prezentace: zeleznice_red.pdf

Přednáška 7

Termo a energo management EV vozidel

doc. Ing. Jan Fišer, Ph.D.
Energetický Ústav, FSI, VUT v Brně  

Osnova přednášky

Přednáška je zaměřena na popis energetických toků a účinností transformací energie při jejím využít k pohonu a provozu silničních vozidel. Pokusím se přednést informace a argumenty k otázkám typu:

 • Jakým způsobem fungují současné systémy pro tepelný management elektrických vozidel (například systém od firmy Tesla, Octovalve, Hyundai, VW)?
 • Jak je to s energetickou náročností elektropohonů v porovnání se spalovacími pohony a jaké jsou jejich výsledné emise?
 • Jak energetickou bilanci vozidel ovlivňuje klimatizace a vytápění?
 • Jaké jsou trendy pro tepelný management elektromobilů?
 • Jaké jsou mýty a fakta o provozu osobních EV vozidel (souhrn vlastních zkušeností)?

Termín: 8.11.2022, 17:00, učebna SD 2.94, Technická 12, 616 00 Brno 

Představení přednášejícího 

Jan Fišer pracuje na Energetické ústavu, FSI, VUT v Brně, kde se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti lidského tepelného komfortu a technologií pro kontrolu a řízení vnitřních prostředí. Jeho specializací jsou systémy pro vytápění, větrání a klimatizaci kabin dopravních prostředků a celkový tepelný a energetický management automobilů s elektrickými pohony. S kolegou Dr. J. Hejčíkem zavedli a vyučují od roku 2016 na FSI předmět Tepelný management vozidel. Je fanoušek EV pohonů, fotovoltaiky a jejich každodenním uživatelem.

Přednáška 6

Mobilita z pohledu komunikací, dat a zabezpečení, implementace V2G

Ing. Lukáš Jablončík
Odborný asistent
Ústav telekomunikací, FEKT, VUT v Brně  

Osnova přednášky

Rozšíření infrastruktury dobíjecích stanic a potřeba dostávat velké množství elektřiny do elektromobilu přináší nové výzvy také v telekomunikacích. Pro plynulý přechod k elektromobilitě s maximálním  využitím OZE bude nutné zvolit správné komunikační technologie, sestavit scénáře chování celé infrastruktury a řádně ji zabezpečit. Tato přednáška přiblíží současné mobilní 5G sítě, LPWAN a mesh sítě v návaznosti na použití v dobíjecí infrastruktuře. Podíváme se na konkrétní příklady aplikací a koncept V2G. Ten by měl být součástí budoucí elektrické sítě. 

Termín: 1.11.2022, 17:00, učebna SD 2.94, Technická 12, 616 00 Brno 

Představení přednášejícího 

Lukáš Jablončík pracuje na Ústavu telekomunikací VUT v Brně, konkrétně se věnuje problematice výzkumu a vývoje nových mechanismů optimalizace řízení nabíjecích stanic pro elektromobily a jejich začlenění do inteligentních sítí. Také se zabývá řízením energie z OZE, jejímu efektivnímu využití v budovách i energetických komunitách. Dříve pracoval jako vedoucí vývoje v soukromé společnosti a podílel se na vývoji několika globálně úspěšných elektronických produktů.

Přednáška 5

Technika rychlonabíječů pro elektromobily 

Ing. Jan Martiš, Ph.D.
Odborný asistent
Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, FEKT, VUT v Brně  

Osnova přednášky

Na zdroje a měniče určené pro rychlonabíjení velkých akumulátorových baterií jsou kladeny vysoké nároky v podobě vysoké účinnosti, malých rozměrů a v neposlední řadě i vysoké kvality odebírané energie (účiník, elektromag. kompatibilita). Tato přednáška přiblíží základní principy AC/DC a DC/DC měničů s vysokofrekvenčním transformátorem, budou uvedeny některé koncepce a topologie vhodné pro rychlonabíječe akumulátorů elektromobilů a také některá úskalí při návrhu takových měničů. 

Termín: 25.10.2022, 17:00, učebna SD 2.94, Technická 12, 616 00 Brno 

Představení přednášejícího Jan Martiš pracuje na Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky VUT v Brně, konkrétně se věnuje problematice spínaných zdrojů a měničů, jejich optimalizaci, výzkumu různých topologií a využití moderních polovodičů. Také se zabývá zdroji a měniči se speciálními parametry - vysokonapěťové zdroje, zdroje velkého stejnosměrného proudu (HCLV), rezonanční měniče pro indukční ohřev a bezdrátový přenos výkonu, pulsní a VF zdroje pro lékařství (elektroporace). 

Prezentace: prezentace_rychlonabijece.pdf

Přednáška 4

Výhledy do budoucnosti mobility, koncepty V2L, V2H, V2G, V2L, V2V a využití mobility pro další aplikace

Doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.
vědecko-výzkumný pracovník
Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně 

Osnova přednášky
Mobilitu si spojujeme prakticky výhradně s dopravou osob a nebo nákladů. Podobně jako kdysi telefon sloužil pouze pro telefonování a nikdo od něj nečekal žádné jiné funkce, tak i vozidlo dnes naráží na podobnou společenskou otázku. Bude vozidlo jen vozidlem jak ho známe doposud? Nebo přinese zcela nové funkce, které zatím ani netušíme? V blízkém výhledu vývoje jsou koncepty připojení vozidel na elektrickou síť nebo zátěž, možnost zálohovat nejen malé spotřebiče, ale dokonce celé domy. Při vhodné komunikační topologii lze sdružovat více vozidel do virtuálních celků a díky nemalé akumulační kapacitě baterií poskytnout jejich energii pro napájení i vzdálených objektů prostřednictvím elektrické sítě resp. využití vysoké dynamiky regulace pro stabilizaci síťových parametrů. Kdy bude možné libovolně čerpat energii mezi vozidly? A má to vůbec smysl? O tom bychom rádi diskutovali v rámci dalšího dílu kolokvia mobility budoucnosti.

Termín: 18.10.2022, 17:00, učebna SD 2.94, Technická 12, 616 00 Brno

Představení přednášejícího

Petr Baxant pracuje na ústavu elektroenergetiky a přednáší předmět Power Systems, kde se věnuje alternativním tématům v energetice. Jeho primárním oborem je světelná technika, kde vede skupinu výzkumu a vývoje jasových analyzátorů a vyučuje předměty se světelnou tématikou. Elektromobilitě se věnuje se svými studenty v rámci bakalářský a diplomových prací již několik let. Od čistě teoretických prací, které se zabývaly spoluprací elektromobilu a obnovitelných zdrojů, po praktický projekt oživení vozidla se solárním dobíjením. Jako jeden z mála propagátorů elektromobility již několik let elektromobilem sám jezdí a sbírá zkušenosti od dalších uživatelů a firem. Účastnil se i několika experimentů, při kterých se testuje elektromobil v praxi, zejména z hlediska spotřeby, účinnosti a rychlosti nabíjení, ale i jinými alternativními experimenty. Ve svém osobním životě zkouší přírodní zahradničení, permakulturu a bydlení ve slaměném domě jako možnou alternativu pro trvale udržitelné technologie.

Prezentace: elektromobilita_budoucnost_v2x.pdf

Přednáška 3

Elektromobilita a elektrizační soustava

Ing. Martin Paar, Ph.D.
Odborný asistent
Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně 

Osnova přednášky
Elektromobilita není jen problematika elektrických vozidel, ale je to i otázka jejich dobíjení. Přednáška se bude věnovat možným efektům elektromobility na elektrizační soustavu a dále, co může ovlivňovat chování spotřebitelů, od ceny až po autonomní vozidla.

Termín: 11.10.2022, 17:00, učebna SD 2.94, Technická 12, 616 00 Brno

Představení přednášejícího

Martin Paar pracuje na Ústavu elektroenergetiky VUT v Brně a nově i se podílí na výuce na Univerzitě obrany. Věnuje se oblasti distribučních sítí a problematice elektromobility. Dále zkoumá následky integrace vysokých počtů fotovoltaických zdrojů, elektromobility a bateriových systémů do distribučních sítí.

Přednáška 2

Elektrický pohon v letectví - Letoun VUT 051 RAY

Ing. Dalibor Červinka, Ph.D.
Odborný asistent
Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, FEKT, VUT v Brně 

Osnova přednášky
Specifika elektrických pohonů v letectví - srovnání s tradičním spalovacím pohonem, přehled různých typů baterií na bází lithia, výběr vhodného typu baterie a postup dimenzování kompletního bateriového systému, popis silové i řídicí části pohonu, popis bezpečnostních a ovládacích prvků, zkušenosti se stavbou a experimentálním provozem elektrického letounu VUT 051 RAY.

Termín: 4.10.2022, 17:00, učebna SD 2.94, Technická 12, 616 00 Brno

Představení přednášejícího

Dalibor Červinka je dlouholetým zaměstnancem Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky VUT v Brně. Vyučuje v několika předmětech týkajících se elektrických pohonů a souvisejících systémů.

Před několika lety byl součástí společného týmu FEKT a FSI, který navrhl, zkonstruoval, certifikoval a vyzkoušel kompletní, čistě elektrický letoun. V roce 2014 tento stroj překonal český rekord v době letu elektrického letounu s pilotem na palubě.

Přednáška 1

Nabíjecí infrastruktura - standardizace u nás, ve světě

Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA
vědecký pracovník
Výzkumné centrum informačních technologií, FIT VUT v Brně 

Osnova přednášky
Stručná historie elektromobility, základy standardizace, technologické milníky, statistické údaje z minulosti, dneška a prognóza do budoucnosti. Vývoj standardů nabíjení, současné verze konektorů a jejich technické možnosti, výzvy na aktualizace.

Tato přednáška je zároveň úvodní přednáškou celého kolokvia, takže se dozvíte podrobnosti o motivaci, zaměření, organizaci a dalších plánech tohoto seriálu odborných diskuzí, které budeme tvořit podle potřeb posluchačů a možností přednášejících. 

Termín: 27.9.2022, 17:00, učebna SD 2.94, Technická 12, 616 00 Brno

Představení přednášejícího
Jaromír Marušinec je dlouholetým zaměstnancem VUT v Brně a zároveň předsedou Asociace elektromobilového průmyslu (ASEP). Na VUT působil jako ředitel Centra výpočetních a informačních služeb a v roce 2022 přechází na fakultu informačních technologií, kde se bude více zaměřovat na podporu elektromobility. Je aktivním přednášejícím na mnoha akcích a také dlouholetým elektromobilistou s bohatými praktickým zkušenostmi u nás i v zahraničí. Pod jeho vedením probíhaly projekty jako např. přestavba automobilu Superb na elektromobil známý pod značkou Superbel. 


Dotazy na přednášejícího můžete psát organizátorům na emaily baxant@vut.cz a cervinka@vut.cz. Dotazy se budeme snažit třídit podle relevantnosti a zaměření přednášejících a doručit je včas na přípravu dané přednášky